การแสดงผล

+
-

สมัครแอพรวมช่าง

เชิญช่างไฟ ช่างแอร์ ช่างประปา สามารถสมัครเข้าแอพรวมช่าง ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ฟรี เพื่อจะเป็นช่องทางในการมีรายได้เพิ่มขึ้น คลิกลิงค์นี้เลย

http://dev.dsd.go.th/~dsdregis/index.php?fbclid=IwAR2EfKZP6ZBbw9Hv2EbYRsSNxpCBXdQ5mfVk-qQIrA1-s51UBxKDcgNZObM