การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน สิงหาคม 2562

2 ก.ย. 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่

19 ส.ค. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน กรกฎาคม 2562

6 ส.ค. 2562

ประกวดราคาจ้าง การจ้างงาน

28 ส.ค. 2561

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมชำรุด

27 มี.ค. 2561

ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด ดูแลสวนหย่อม

23 ส.ค. 2560

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

14 มิ.ย. 2560

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2560

12 ก.ย. 2559

สอบราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาฯ

9 ก.ย. 2559