การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน พฤษภาคม 2563

19 มิ.ย. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน มีนาคม 2563

3 เม.ย. 2563

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

30 มี.ค. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563

4 มี.ค. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน มกราคม 2563

12 ก.พ. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ธันวาคม 2562

3 ม.ค. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ตุลาคม 2562

14 พ.ย. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน สิงหาคม 2562

2 ก.ย. 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่

19 ส.ค. 2562