การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 3

4 มิ.ย. 2567

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2567

4 มิ.ย. 2567

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2567 ขสร

3 พ.ค. 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2

18 เม.ย. 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน มีนาคม 2567

1 เม.ย. 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

28 มี.ค. 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2567

5 ก.พ. 2567

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

6 ต.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. 66

18 ก.ค. 2566