การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 66

2 พ.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีค. 66

11 เม.ย. 2566

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

22 มี.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ. 66

3 มี.ค. 2566

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

16 ธ.ค. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 65

6 ต.ค. 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

7 ก.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 65

1 ส.ค. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 65

3 มิ.ย. 2565