การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มทักษะ การจัดทำของที่ระลึก ให้กับผู้สูงอายุ

16 มี.ค. 2565

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

2 มี.ค. 2565

ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

23 ก.พ. 2565

ทดสอบมาตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

23 ก.พ. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน กับ พอ.สว.

17 ก.พ. 2565

อบรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส่

14 ก.พ. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ

3 ก.พ. 2565

รับสมัครฝึกอบรม

2 ก.พ. 2565

แผนการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

2 ก.พ. 2565