การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 65

4 พ.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนจะทำการฝึกอบ โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ต.ค. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

6 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมชม ไร่เพื่อนคุณ

27 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศุภศิริ ฟาร์ม

27 ก.ย. 2565

สนพ.บร ร่วมประชุมหารือโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำ

27 ก.ย. 2565

รับหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่

22 ก.ย. 2565

สนพ.บร ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

14 ก.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

7 ก.ย. 2565