การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สนพ.บุรีรัมย์มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 แห่ง เป็นเงินทั้งหมด 6,700,000 บาท

27 เม.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมให้บริการประชาชน ในกิจกรรม พอ.สว.

21 เม.ย. 2565

ประสานงานเพื่อการฝึกอบรม ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลบ้านหนองบอน

7 เม.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

7 เม.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ร่วมประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

7 เม.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม การทำผลิตภัณฑ์งานปูน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

7 เม.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม การทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

7 เม.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ มอบผ้าให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

29 มี.ค. 2565

จังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

24 มี.ค. 2565