การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

หารือกลุ่ม YSF เสริมทักษะเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่แก่เกษตรกร

2 มิ.ย. 2566

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรี

2 มิ.ย. 2566

ร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

23 พ.ค. 2566

เชิงรุก! พบเครือข่ายภาคเอกชนร่วมพัฒนาทักษะแรงงาน

23 พ.ค. 2566

ร่วมบันทึกเทปรายการ NBT มีคำตอบ ช่วงสินค้าดี

25 เม.ย. 2566

มอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรเทคนิคงานปูกระเบื้อง

25 เม.ย. 2566

ร่วมตรวจเยีย่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

12 เม.ย. 2566

ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

12 เม.ย. 2566

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

22 มี.ค. 2566