การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สรุปผลการพัฒนาฝีมือแรงงานงบจังหวัด ปี 66 และลงนาม MOU กับ 6 หน่วยงาน

28 ก.ย. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ก.ย. 2566

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 17

28 ก.ย. 2566

ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงาน ประจำ ไตรมาส 4

28 ก.ย. 2566

แค่ขยับ ก็เท่ากับออกกำลังกาย

28 ก.ย. 2566

เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนด้านเกษตรอัจฉริยะฯ จังหวัดบุรีรัมย์

25 ส.ค. 2566

กพร.ปจ. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

18 ก.ค. 2566

สพร. 37 บุรีรัมย์ คงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ

17 ก.ค. 2566

ดำเนินโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก่บุคลากรตชด.

2 มิ.ย. 2566