การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“มหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร”

10 มิ.ย. 2565

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำห้วยจระเข้มาก

3 มิ.ย. 2565

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

3 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

24 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 พ.ค. 2565

ประกาศสถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

11 พ.ค. 2565

รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 พ.ค. 2565

ติดตามงาน 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร

28 เม.ย. 2565