การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศุภศิริ ฟาร์ม

27 ก.ย. 2565

สนพ.บร ร่วมประชุมหารือโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำ

27 ก.ย. 2565

รับหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่

22 ก.ย. 2565

สนพ.บร ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

14 ก.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

7 ก.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์

21 ก.ค. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมให้บริการประชาชน ในกิจกรรม พอ.สว. อ.นาโพธิ์

24 มิ.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

18 มิ.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมการฝึกอบรม สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

18 มิ.ย. 2565