การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะญาติพี่น้องของแรงงานไทยที่ยังไม่ได้เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

2 พ.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

20 ต.ค. 2566

ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

12 ต.ค. 2566

ร่วมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล

12 ต.ค. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ (ทฤษฎี)

6 ต.ค. 2566

รับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

5 ต.ค. 2566

ครบรอบ 106 ปี วันธงชาติไทย!

28 ก.ย. 2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

28 ก.ย. 2566

รับมอบวัสดุและอุปกรณ์จากบริษัท โซลาร์ถูกดี จำกัด

28 ก.ย. 2566