การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.37 บุรีรัมย์ จับมือราชภัฎ บูรณาการความร่วมมือการพัฒนากำลังคน

27 ม.ค. 2566

ให้ความรู้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร แก่ผู้สูงอายุ

27 ม.ค. 2566

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 ม.ค. 2566

บุรีรัมย์เตรียมกำลังคน พร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ...

13 ม.ค. 2566

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 65

30 พ.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 65

4 พ.ย. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนจะทำการฝึกอบ โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ต.ค. 2565

สนพ.บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

6 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมชม ไร่เพื่อนคุณ

27 ก.ย. 2565