การแสดงผล

+
-

พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

3 มี.ค. 2566 15:57:59

...
...
...
...
...

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์