การแสดงผล

+
-

บุรีรัมย์เตรียมกำลังคน พร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ...

13 ม.ค. 2566 11:39:18

...
บุรีรัมย์เตรียมกำลังคน พร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ...
 
เมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ร่วมประชุมหารือกับชมรมธุรกิจโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ ในวาระการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานใหม่ และยกระดับฝีมือแก่พนักงานในสถานประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด ณ CLASS Cafe'Buriram (คลาสคาเฟ่) บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
นายธนภัทร ตระหนักยศ ประธานชมรมธุรกิจโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงความต้องการฝึกอบรมทักษะแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดบรีรัมย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานทำความสะอาดห้องพัก ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เกิดความประทับใจ อันจะเป็นการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
 
ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ได้จับมือบูรณากับเครือข่ายด้านท่องเที่ยวและบริการทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่องยาวนาน อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ (ททท.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมนวดไทย สปา บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นต้น
 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ได้บูรณาการกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกำหนดแผนงานและแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในด้านท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
ด้วยงบประมาณของหน่วยงานและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า 780 คน
 
#ท่องเที่ยว #บริการ #พัฒนาฝีมือแรงงงาน #บุรีรัมย์ #ชมรมธุรกิจโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์