การแสดงผล

+
-

ลงพื้นที่เยี่ยมชม ไร่เพื่อนคุณ

27 ก.ย. 2565 20:55:57

...
...
...
...
...
วันที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน พร้อมด้วย นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ นาย สิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เกษตรอำเภอประโคนชัย สมาพันธ์ Sme ไทย จังหวัดบุรีรัมย์  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาล บ้านหนองบอน และคณะทำงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชม ไร่เพื่อนคุณ  ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นโรงเรือนต้นแบบในโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพเกษตรอัจฉริยะ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mBkBJJ4uqWGf6GpMxoM6jXEhozk6xEyrrk74gCjdYREkWd4Wx21syZzfYshYfUgrl&id=100064250337003