การแสดงผล

+
-

ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศุภศิริ ฟาร์ม

27 ก.ย. 2565 20:52:56

...
...
...
...
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน พร้อมด้วย นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ นาย สิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เกษตรอำเภอลำปลายมาศ สมาพันธ์ Sme ไทย จังหวัดบุรีรัมย์  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาล บ้านหนองบอน และคณะทำงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศุภศิริ ฟาร์ม  ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นโรงเรือนต้นแบบในโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพเกษตรอัจฉริยะ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AaTtpUwRqLAHW2oJrQSMqZggMPpi5JEqqEmFaQ3LRDC22hzpkbBNLpfpL4kSF5L5l&id=100064250337003