การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

7 ก.ย. 2565

...
...
...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่
พนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม
ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถยื่นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ในวันที่ 14 ก.ย. 65
สอบถามเพิ่มเติม 044 634 608-9 ต่อ 104

ไฟล์แนบ :