การแสดงผล

+
-

สนพ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์

21 ก.ค. 2565 20:22:19

...
...
...
...

  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอโนนสุวรรณ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การขายสินค้าออนไลน์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-21, 25-27 กรกฎาคม 2565  ผู้รับการฝึก จำนวน 20 คน2565    ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

https://www.facebook.com/100064250337003/posts/pfbid024Fok7Qy26yCE5Zc6d6xjG2kEdNvMuqfkxjLtAbMs7SnaTnymArSyh3YWG9pYv1mNl/?d=n