การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

ลงทะเบียนเข้าสอบได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. 

พร้อมผลตรวจ ATK ตรวจภายใน 48 ชั่วโมง (ภาพถ่าย)

ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

https://www.facebook.com/buriramskill/posts/370137605137914

ไฟล์แนบ :