การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

11 พ.ค. 2565 17:14:13

...
...
...
...
...
ประกาศสถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค
กลุ่มที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)