การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ตุลาคม 2563

3 พ.ย. 2563

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563