การแสดงผล

+
-

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40

4 ธ.ค. 2566 13:42:04

...
...
...
...
...
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 
นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 5  ณ โรงแรมเทพนคร  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงแรงงาน และจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ร่วมกับ ชมรมนวดไทย สปา จังหวัดบุรีรัมย์ นำผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ ซึ่งประกอบอาชีพและมีรายได้หลังผ่านการฝึกอบรมทุกคน จัดกิจกรรมสาธิตการนวดไทย อัปสราเมียนกะลัง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบุรีรัมย์ให้กับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ด้วย