การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างก่ออิฐ 1 16 ส.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 12 22 ส.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 23 ส.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
4 ช่างก่ออิฐ 1 23 ส.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 ช่างฉาบปูน 1 24 ส.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 ช่างเชื่อมแม็ก 2 26 ส.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร