การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินฯวันที่ 11 มิ.ย. 2565) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามรายชื่อดังกล่าว สามารถขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

16 มิ.ย. 2565 13:23:31