การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ราคากลางงานจัดจ้างทำแฟ้มปกผ้าไหมใส่หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

24 ธ.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2 พ.ย. 2558

ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

29 ต.ค. 2558

ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

29 ต.ค. 2558

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

19 ต.ค. 2558