การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

14 เม.ย. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้าง "งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และงานบริการขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563)"

30 ต.ค. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างที่ปรึกษา

12 พ.ย. 2561

ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8 พ.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ และบริการขับยานพาหนะ งปม.2562

19 ก.ย. 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

23 ส.ค. 2561

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

15 ส.ค. 2561

ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

15 ส.ค. 2561