การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.15 อยุธยา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

25 พ.ค. 2566

สพร.15 อยุธยา ร่วมงาน"รำลึกครบรอบ 11 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง"

25 พ.ค. 2566

ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากยาเสพติด

24 พ.ค. 2566

สพร.15 อยุธยา ประชาสัมพันธ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 พ.ค. 2566

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ นำถุงยังชีพพร้อมเงินทุนเพื่อการฝึกอบรม มอบให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 พ.ค. 2566

สพร.15 อยุธยา รับสมัครฝึกอบรม " หลักสูตร การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติ

8 พ.ค. 2566

สพร.15 อยุธยา รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

8 พ.ค. 2566

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

8 พ.ค. 2566

สพร.15 อยุธยา ดำเนินภารกิจการพัฒนาฝีมมือแรงงาน

20 เม.ย. 2566