การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.15 อยุธยา เปิดรับสมัครสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน IOT สำหรับการเกษตร

30 พ.ย. 2566

สพร.15 อยุธยา เปิดรับสมัครฝึกอบรมและทดสอบ หลักสูตร ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

30 พ.ย. 2566

สพร.15 อยุธยา รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบฯ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

27 พ.ย. 2566

สพร.15 อยุธยา รับสมัครฝึกอบรมการยกระดับฝีมือ (30 ชม.) หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced

27 พ.ย. 2566

สพร.15 อย. เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2567

15 พ.ย. 2566

สพร.15 อย. เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2567

15 พ.ย. 2566

สพร.15 อยุธยา เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

29 ก.ย. 2566

สพร.15 อยุธยา นำผลิตภัณฑ์ของตลาดโก้งโค้ง ร่วมรายการ “NBT มีคำตอบ”

22 ก.ย. 2566

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ต้อนรับนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ก.ย. 2566