การแสดงผล

+
-

สพร. 15 อยุธยา สอบวัดระดับฝีมือการเชื่อมชิ้นงาน ให้แก่ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

31 พ.ค. 2566 15:01:11