การแสดงผล

+
-

สพร.15 อยุธยา ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

19 มิ.ย. 2567 20:55:39

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทาง มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมการลงทุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดและการปฏิรูปเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จํากัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา