การแสดงผล

+
-

สพร.15 อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบกิจการรายใหม่ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

19 มิ.ย. 2567 20:52:57

...
...
...
...
...
...
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบกิจการรายใหม่ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2567 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
(1) บริษัท สเปย์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการประเภท ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตซับสูบและเสื้อสูบ และนำเข้าและส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์ ตั้งอยู่ เลขที่ 99/6 ม.3 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย
(2) บริษัท ท.บุญพรชัย จำกัด ประกอบกิจการประเภท รับเหมาแรงงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 74 ม.3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง
เพื่อติดตามให้สถานประกอบกิจการดังกล่าวมาดำเนินการขึ้นทะเบียน (สท.1) ตลอดจนชี้แจงหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน