การแสดงผล

+
-

สพร.15 อยุธยา นำเจ้าหน้าที่เข้ารับการเสริมทักษะ "การวินิจฉัยข้อกฏหมายแรงงาน"

18 มิ.ย. 2567 19:07:12

...
...
...
...

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายอาคม วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จำนวน 6 คน เข้ารับการเสริมทักษะ "การวินิจฉัยข้อกฏหมายแรงงาน" ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชัยวัฒน์ อางคาศัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นวิทยากร