ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 0 6 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
2 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 8 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 8 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 12 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 13 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 15 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
7 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 18 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 19 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 22 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 23 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 27 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 11 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
14 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 11 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 13 ม.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
16 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 15 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
17 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 15 ม.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
18 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 16 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
19 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 18 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 27 ม.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 1 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
22 พนักงานนวดไทย 201 2 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
23 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 8 ก.พ. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
24 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 9 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร