การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ สนพ.อ่างทอง 504
38 ประกาศผู้ชนะเสนอจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การฝึกยกระดับฝีมือสาขา ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297
39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์-นข-425 (ครั้งที่ 2) 450
40 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 624
41 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์-นข-425 268
42 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการซ่อมรถยนต์ (6 ล้อ) 446
43 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือสาขา ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 453
44 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างขยายเขตไฟฟ้ากระแสแรงต่ำ 378
45 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน 639
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่/ ดูแลสนามหญ้าต้นไม้สวนหย่อม/ขับยานพาหนะ/ รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 255
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอนุมัติเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 313
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 461