การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน 2561 397
38 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 591
39 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2561 762
40 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2561 537
41 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 550
42 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า 1,359
43 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน 2561 574
44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและรั้วรอบสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 277
45 แนวทางการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น-สปก.ดีเด่น-2561 551
46 ใบสมัคร-สปก.ดีเด่น-ปี-2561 608
47 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2561 224
48 งบทดลองเดือน-ก.พ.-61 444