การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ทำเนียบวิทยากร 260
26 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 302
27 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน 2563 357
28 ราชกิจจานุเบกษา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 27 พ.ย. 62 310
29 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม จ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 จำนวน 6 เดือน ( 1 เมษา - 30 กันยา 2563) 219
30 คำขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 361
31 ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่มสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 345
32 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 226
33 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 215
34 เอกสารประกอบการยืนรับรองหลักสูตร พ.ร.บ. 2545 847
35 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 450
36 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 2561 514