การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ขั้นตอนการให้บริการประชาชนการรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 261
14 ขั้นตอนการร้องเรียนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 282
15 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2563 260
16 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2562 239
17 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2561 207
18 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2560 200
19 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2559 205
20 แผนผลพัฒนากำลังคนจังหวัดอ่างทอง 2560 - 2563 539
21 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 343
22 ราชกิจจานุเบกษา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 27 พ.ย. 62 351
23 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม จ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 จำนวน 6 เดือน ( 1 เมษา - 30 กันยา 2563) 252
24 คำขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 395