การแสดงผล

+
-

ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การทำอาหารจานเดียวเพื่อจำหน่าย

7 พ.ย. 2565 00:00:00

...
ในวันนี้ (7 พ.ย. 2565) เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง   ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การทำอาหารจานเดียวเพื่อจำหน่าย ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กับแรงงานนอกระบบ  จำนวน 20 คน  ฝึกระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้กับแรงงานนอกระบบ  และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากสถานการณ์อุทกภัย  ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์  จากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  ร่วมให้การสนับสนุนข้าวสาร  50 กิโลกรัม  ,น้ำดื่ม และอาหารแห้ง   สำหรับใช้เป็นวัสดุในการฝึกอบรม  โดยมี นางจันทิรา  สุนทรสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง  เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  
ต่อมาเวลา 11.30 น.  ทีมงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง นำทีมโดย นางจันทิรา  สุนทรสุวรรณ  ผู้อำนวยการฯ  ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  ลงพื้นที่จุดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อนำข้าวกล่องจากการฝึกอบรม  อาหารแห้ง และน้ำดื่ม  มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น   ตามนโยบาย นายสุชาติ ชมกลิ่น   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เพื่อนำความห่วงใยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้