การแสดงผล

+
-

โครงการบูรณาการภาคเอกชน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก

20 ต.ค. 2565 16:05:56

...
...
...
...
...
...
...

วันนี้ (20 ต.ค. 2565)  นางจันทิรา  สุนทรสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง  กล่าวให้โอวาทในการปิดฝึกโครงการบูรณาการภาคเอกชน  หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขาช่างเชื่อมทิก  แก่พนักงานบริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด  จำนวน 3 คน  โดยฝึกระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม  2565  ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง  ซึ่งหลังจากการจบฝึกในครั้งนี้  จะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1  ในวันที่  21 ตุลาคม  2565  เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดให้เข้าสู่มาตรฐานการจ้างงาน  และค่าจ้าง ตลอดจนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ