การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สาขา กราฟิกดีไซน์ (รอบคัดเลือก)

28 มิ.ย. 2565 15:24:12

ไฟล์แนบ :