การแสดงผล

+
-

เปิดรับสมัคร สุภาพสตรี เข้าร่วมการฝึก การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง

6 พ.ค. 2565 00:00:00

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัคร สุภาพสตรี ที่มีอายุ 15 - 59 ปี จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หลักสูตร การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง ฝึกระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2565 ณ อบต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สุภาพสตรีที่สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง โทร. 035-611426-9 ,สมัครส่งข้อความเพจสำนักงานฯ หรือติดต่อคุณคณาธิป 094-7945191