การแสดงผล

+
-

เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 เม.ย. 2565 08:01:02

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเปิดทดสอบมาตรฐานฯ ในวันที่ 20 พ.ค. 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ซึ่งสมัครได้แต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือผ่านข้อความเฟสสำนักงาน ตาม QR Code ในภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035-611426-9