การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๙ หลัง ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ธ.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๙ หลัง ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :