การแสดงผล

+
-

ประเทศไทยจะเลิกการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ภายในปี พ.ศ. 2573

27 มี.ค. 2567 00:00:00

...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการดำเนินโครงการ Green Cooling Initiative (GCI) III ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ และผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก และวาระที่ประเทศไทยจะเลิกการใช้สารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ภายในปี พ.ศ. 2573

https://www.youtube.com/watch?v=iJtSpfQ16FA