การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8 ก.พ. 2567 13:38:21

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบ :