การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64) 11/09/2564
แผนและผลการดำเนินงาน (1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64) 11/09/2564
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 10/08/2564
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 09/07/2564
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 14/06/2564
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 14/05/2564
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 16/04/2564
แผนและผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 05/04/2564
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก 05/04/2564
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 11/03/2564
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 10/02/2564
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 08/01/2564