การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 09/02/2566
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 06/01/2566
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 20/12/2565
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 04/11/2565
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 10/10/2565
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/09/2565
แผนและผลการดำเนินงาน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) 23/09/2565
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 14/09/2565
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 09/08/2565
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 08/07/2565
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 13/06/2565
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 06/05/2565