การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 11/03/2565
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 08/02/2565
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 21/01/2565
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 18/01/2565
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 06/01/2565
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 13/12/2564
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 09/11/2564
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 15/10/2564
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 14/09/2564
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64) 11/09/2564
แผนและผลการดำเนินงาน (1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64) 11/09/2564
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 10/08/2564