การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า และขับรถยนต์

25 ก.ย. 2560

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และขับรถยนต์

11 ก.ย. 2560

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6 ก.ย. 2560

กำหนดราคากลางวัสดุฝึกโครงการฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560

17 ส.ค. 2560

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

15 มิ.ย. 2560

การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

27 ก.พ. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.ย. 2559

เรื่อง การประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.ย. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

10 มี.ค. 2559