การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามแผนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 ม.ค. 2566 00:00:00