การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อเสนอแนะมุมมองเพื่อการปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่

25 ม.ค. 2566 08:50:08

...
...

วันที่ 24 มกราคม 2566 สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อเสนอแนะมุมมองเพื่อการปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่ โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร