การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานติดตั้งโรงเรือนศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

23 ม.ค. 2566 15:26:40

...

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานติดตั้งโรงเรือนศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแปลงใหญ่บ้านจานลาน ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ