การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

28 พ.ย. 2565 14:20:16

...
...
...
...
...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับช่างซ่อมบำรุงที่ผ่านการทดสอบฯ ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 7 คน ณ บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด