การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ โดยนายลำไย ศรีษะแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่1/2566

23 พ.ย. 2565 16:26:55

...
...
...

นายลำไย  ศรีษะแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมฝ้านขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ