การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ เข้าประสานความร่วมมือเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ

23 พ.ย. 2565 16:23:23

...
...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เข้าประสานความร่วมมือเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริ