การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

21 พ.ย. 2565 14:13:51

...
...
...

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญร่วมเป็นเกียรติกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม กับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการ ณ ห้องสัตตบงกช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี